Záloha - Mateřská škola Vrchoviny

tel. 491 474 069, 725 036 021
Vrchoviny 133
549 01 Nové Město nad Metují
Přejít na obsah

Schůzka rodičů
13.9. 2017 od 16:00 hodin v budově Mateřské školy Vrchoviny

Prosíme rodiče o účast bez dětí !!!

Děkujeme a těšíme se na Vás.

Ve školním roce 2016/2017 bude zápis nových dětí ve čtvrtek 11.5. 2017


Nutné informace k zápisu – s sebou přineste:
 • Rodný list dítěte
 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce, případně doklad o zmocnění zástupce dítěte v přijímacím řízení v případě osob, které pečují o dítě v pěstounské péči
 • Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzenou pediatrem o řádném přeočkování dítěte
 • Vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením
 • Telefonní kontakty na zákonné zástupce

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ:
(platná pro všechny Mateřské školy zřizované Městem Nové Město nad Metují)

Děti jsou do Mateřských škol přijímáni podle následujících kritérií v tomto pořadí:
 1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky viz. zákon 561/2004 Sb., §34 odstavec 4, ve znění pozdějších předpisů
 2. Dítě s trvalým pobytem v místě zřizovatele školy – Město Nové Město nad Metují
 3. Podle věku přijímaného dítěte (od nejstarších po nejmladší)
Zápis dětí do naší mateřské školy.
Ve školním roce 2015/16 proběhne zápis nových dětí
v úterý 17. 5. 2016  od 7:00 do 11:00 hod.Nutné informace k zápisu - s sebou přineste:
 • rodný list dítěte
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce, případně doklad o zmocnění zástupce dítěte v přijímacím řízení v případě osob, které pečují o dítě v pěstounské péči
 • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzenou pediatrem o řádném přeočkování dítěte
 • vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením
 • telefonní kontakty na zákonné zástupce

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ.
(platná pro všechny mateřské školy zřizované Městem Nové Město nad Metují)

Děti jsou do mateřských škol přijímány podle následujících kritérií v tomto pořadí:
 1. dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky viz. zákon 561/2004 Sb., §34 odstavec 4, ve znění pozdějších předpisů
 2. dítě s trvalým pobytem v místě zřizovatele školy - Město Nové Město nad Metují
  (speciální třídy - výjimka)
 3. podle věku přijímaného dítěte (od nejstaršího po nejmladší)

Den otevřených dveří.
Pro seznámení dětí s prostředím a částečně i s kolektivem zaměstnanců a budoucích kamarádů proběhne den otevřených dveří
dne 6. 4. 2016 v časech 7:00 - 10:00 hod. a 14:30 – 15:30 hod.

Přerušení provozu MŠ o prázdninách
Provoz mateřské školy bude o letních prázdninách přerušen pět týdnů, od 14. 7. 2014 do 15. 8. 2014

Pozvánka na schůzku rodičů

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na schůzku SRPŠ, kde se dozvíte více informací o provozu školky, nabízených kroužcích a jiných akcích školky. Schůzka se koná:

ve čtvrtek 16. března 2017 od 16.00 hod.

v budově MŠ Vrchoviny

Z organizačních důvodů prosíme účast bez dětí.

Návrat na obsah