Aktuálně - Mateřská škola Vrchoviny

tel. 491 474 069, 725 036 021
Vrchoviny 133
549 01 Nové Město nad Metují
Přejít na obsah

Aktuálně

Den otevřených dveří dne 24.3. 2020
7:30 - 11:00 hod. a 14:00 - 15:45 hod.

Srdečně zveme rodiče předškolních dětí na Den otevřených dveří do naší jednotřídní Mateřské školy ve Vrchovinách.

Budova naší školky se nachází u lesa, mimo silniční komunikaci. Nabízíme klidné, přírodní a rodinné prostředí, plně kvalifikovaný personál, moderní vybavení, individuální přístup. Dále nadstandartní činnosti – kurz jógy, hru na zobcovou flétnu, prvky angličtiny, logopedickou prevenci, plavecký a lyžařský kurz.

Během celého roku pořádáme různé akce, projektové učení, besedy, výlety. Fota najdete na FB stránkách – Mateřská škola Vrchoviny nebo za námi 24.3. 2020 rovnou zavítejte.

Budeme se těšit v časech od 7:30 hod.  až  11:00 hod.  potom nám dejte chvilku na oběd a odpočinek a od 14:00ti hod.  do 15:45 hod. zase rádi každého uvítáme.
Zápis dětí do mateřské školy.

Zápis nových dětí do Mateřské školy Vrchoviny na školní rok 2020/2021 proběhne
v úterý 5. 5. 2020 od 7:00 do 15:45 hod.

Přihlášky budou k dispozici od 24.3. 2020 v budově Mateřské školy
nebo zde:Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:

  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
  • telefonní kontakty na zákonné zástupce
  • doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)
  • doklad o řádném přeočkování, popř.doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)
Návrat na obsah