Aktuálně - Mateřská škola Vrchoviny

tel. 491 474 069, 725 036 021
Vrchoviny 133
549 01 Nové Město nad Metují
Mateřská škola Vrchoviny, Nové Město nad Metují
Mateřská škola Vrchoviny
Nové Město nad Metují
Mateřská škola
Nové Město nad Metují
Vrchoviny
Přejít na obsah
Aktuálně
Zápis do Mateřské školy Vrchoviny pro školní rok 2020 - 2021

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.
Přihlášky do Mateřské školy můžete e-mailem či poštou doručovat od 2.5. 2020 do 16.5. 2020 !!!!! Osobní předání platí 5.5. 2020 od 10:00 hod. do 14:00 hod. !!!!!!

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), vrchoviny@zskrcin.cz
  2. poštou - Mateřská škola, Vrchoviny 133, Nové město nad Metují, 549 01
  3. osobní podání:  5.5. 2020 v čase od 10:00 – 14:00 v budově Mateřské školy

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona.

Přihlášky jsou k dispozici k vytisknutí zde na stránkách školy www.msvrchoviny.cz !!!!!!!!

Potvrzení od lékaře prozatím není vyžadováno. Na stránkách školy najdete Čestné prohlášení o očkování dítěte, které prosím vyplňte a i s kopií očkovacího průkazu a kopií rodného listu přiložte k přihlášce!!!!

Pro kontrolu je vyvěšen zde na stránkách i očkovací kalendář.
Dětský očkovací kalendář
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Čestné prohlášení o očkování
Kritéria přijetí dítěte k docházce na školní rok 2020/2021

Do mateřské školy, jejíchž činnost vykonává Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Vrchoviny 133, budou přijímány děti v tomto pořadí:

  1. Děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro které je mateřská škola spádová (podle věku od nejstarších po nejmladší).
  2. Děti s trvalým pobytem v Novém Městě nad Metují, pro které není mateřská škola spádová (podle věku od nejstarších po nejmladší).
  3. Děti s trvalým pobytem mimo Nové Město nad Metují (podle věku od nejstarších po nejmladší).

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a dětí mladších tří let, se počet přijatých dětí bude snižovat.

Marcela Šanovcová, zástupkyně ředitelky školy
Návrat na obsah