Akce školy - Mateřská škola Vrchoviny

tel. 491 474 069, 725 036 021
Vrchoviny 133
549 01 Nové Město nad Metují
Mateřská škola Vrchoviny, Nové Město nad Metují
Mateřská škola Vrchoviny
Nové Město nad Metují
Mateřská škola
Nové Město nad Metují
Vrchoviny
Přejít na obsah

Akce školy

Během školního roku pořádáme celou řadu akcí pro naše děti.
Přesné termíny akcí uvedených v plánu se dozvíte v budově mateřské školy v šatně na dveřích do třídy nebo na nástěnkách.

Těšit se můžete na:

 • schůzku rodičů v mateřské škole

 • hry a soutěže na hřišti ve Vrchovinách v rámci kampaně „Evropský den bez aut“

 • pohádkový les v Náchodě Bělovsi s obědem v restauraci

 • fotografování dětí

 • Mikulášskou nadílku – dopolední akce

 • vánoční besídku pro rodiče – odpolední akce

 • maškarní bál v mateřské škole – dopolední akce

 • žákovská divadelní představení v ZŠ v Novém Městě nad Metují - Malecí

 • koncert pro děti v ZŠ Krčín

 • loutková představení v naší mateřské škole

 • divadelní a filmová představení dle nabídky Kina v N. Městě nad Metují

 • čarodějnický rej

 • návštěvu Městské knihovny v Novém Městě nad Metují

 • logopedické vyšetření dětí pracovnicí SPC

 • den otevřených dveří a zápis nových dětí do MŠ

 • exkurzi do Muzea v Novém Městě nad Metují

 • výchovný koncert v ZUŠ v Novém Městě nad Metují

 • oslavu Dne dětí

 • branně bezpečnostní den na letišti v Novém Městě nad Metují

 • školní výlet

 • slavnostní rozloučení s předškoláky a vystoupení pro rodiče


Kroužek hry na zobcovou sopránovou flétnu bude vždy v pondělí po obědě.
Kroužek anglického jazyka pro přihlášené děti ve středu od 14.15 hod. do 15.00 hod.

Plavání - devět lekcí, 28. 4. 2014 – 23. 6. 2014


Návrat na obsah