Mateřská škola Vrchoviny

tel. 491 474 069, 725 036 021
Vrchoviny 133
549 01 Nové Město nad Metují
Přejít na obsah
UPOZORNĚNÍ!!!

Ředitelka školy, v souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a po projednání se zřizovatelem v Radě města Nové Město nad Metují dne 23.3. 2020, rozhodla v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, o

Přerušení provozu
Mateřské školy Vrchoviny

která je součástí Základní školy a Mateřské školy Krčín

od 25.3. 2020 do odvolání.

Zástupce ředitelky pro MŠ Marcela Šanovcová
Kdo má zájem o ošetřovné, volejte prosím, předvyplněný formulář s podpisem a razítkem Vám zašleme na e-mail.
Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
Zápis dětí do mateřské školy.

Zápis nových dětí do Mateřské školy Vrchoviny na školní rok 2020/2021 proběhne
v úterý 5. 5. 2020 od 7:00 do 15:45 hod.

Přihlášky budou k dispozici od 24.3. 2020 v budově Mateřské školy
nebo zde:Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:

 • Rodný list dítěte
 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce, případně doklad o zmocnění zástupce dítěte v přijímacím řízení v případě osob, které pečují o dítě v pěstounské péči
 • Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzenou pediatrem o řádném přeočkování dítěte – bez potvrzení od lékaře pouze v případě povinného předškolního vzdělávání (děti, které do 31.8. 2020 dosáhnou pátého roku věku)
 • Vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením
 • Telefonní kontakty na zákonné zástupce

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ:

 1. Děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku a s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu (spádové MŠ)
 2. Děti s trvalým pobytem ve Vrchovinách - podle věku přijímaného dítěte (od nejstaršího po nejmladší)
 3. Děti s trvalým pobytem mimo Vrchoviny - podle věku přijímaného dítěte (od nejstaršího po nejmladší)

Podle stanovených pravidel bude ředitelka postupovat, pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručených mateřské škole v den řádně vyhlášeného zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání, převýší počet volných míst, kterými mateřská škola k příslušnému školnímu roku disponuje.  MŠ Vrchoviny - 12 míst.

Nejnovější fotogalerie:

klikněte na obrázky pro prohlížení...

Na návštěvě na statku - březen
Slavíme narozeniny
Cvičení ve sportovní hale

Náš Facebook:

Představujeme naší školku


Naše mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 30 dětí. Podle vyhlášky MŠMT se zařazuje 24 dětí do jedné třídy. S výjimkou udělenou zřizovatelem můžeme navýšit počet dětí na 28. Mateřskou školu navštěvují děti od 3 let do 6 let z Vrchovin a Nového Města nad Metují. Nachází se na okraji obce v přízemní budově s vlastní kuchyní, prostornou třídou a hernou. Byla postavena v roce 1980.

U školy je velká zahrada s pískovištěm zakrytým plachtou, dvěma dřevěnými domečky na ukládání hraček, skluzavkou,trampolínou, plochou pro umístění většího nafukovacího bazénu, betonovou plochou, kterou využíváme pro jízdu na koloběžkách a tříkolkách. Zahrada mateřské školy je z přední strany obklopena rodinnými domy se zahradami, v zadní části sousedíme se sadem a místem pro ukládání dřeva z místní pily. MŠ je umístěna na okraji obce, dopravní komunikace jsou v dostatečné vzdálenosti od areálu školy.

Místnosti, které děti využívají, dávají svou velikostí a prostorem dostatečné možnosti k všestranným hrám a činnostem dětí, které rozvíjejí jejich osobnost.


Vybavení hračkami, pomůckami, materiály odpovídá počtu dětí a jejich věku, je doplňováno a obnovováno. Hračky a pomůcky ke hrám jsou uloženy tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát i ukládat.


Provoz MŠ je od 6.45 hod. do 15.45 hod. Rodiče přivádějí děti ráno zpravidla do 8.00 hod (nebo podle potřeby rodičů kdykoli), po obědě si je vyzvedávají do 12.15 hod a odpoledne pak mezi 14.00 hod a 15.45 hod.


Pedagogičtí pracovníci:

 • Marcela Šanovcová

 • Marcela Volfová


Provozní pracovníci:

 • Jana Kočnarová - kuchařka a vedoucí školní jídelny

 • Petra Labíková - uklízečka   

Návrat na obsah